DLA PRACOWNIKÓW

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni do skorzystania z oferty jaką przygotował  Erasmus+. Dzięki podpisanym umowom  macie Państwo możliwość wyjazdu na jedną z naszych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Listę uczelni partnerskich można sprawdzić tu

Należy pamiętać, iż każdy z wyjeżdżających nauczycieli akademickich zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 8 godzin zajęć na uczelni partnerskiej. Zakładana długość pobytu to 5-10 dni wraz z podróżą (min. długość samego pobytu na uczelni partnerskiej wynosi 2 dni). Każda osoba zakwalifikowana na wyjazd w ramach unijnego programu otrzyma dofinansowanie w postaci stypendium Erasmus+. Pracownicy dodatkowo mają dofinansowanie podróży w postacie ryczałtu. Wysokość dofinansowanie podróży zależy od dystansu między WSIE a uczelnią partnerską. Mogą Państwo sobie obliczyć dystans przy pomocy kalkulatora odległości http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm

W przypadku odległości wynoszących od 100 do 499 km: 180 EUR

W przypadku odległości wynoszących od 500 do 1999 km: 275 EUR

W przypadku odległości wynoszących od 2000 do 2999 km: 360 EUR

W przypadku odległości wynoszących od 3000 do 3999 km:  530 EUR

W przypadku odległości wynoszących od 4000 do 7999 km: 820 EUR

W przypadku odległości wynoszących 8000 km lub więcej: 1100 EUR

 

Jeśli są Państwo zainteresowani wyjazdem w ramach Programu Erasmus+ zachęcamy do zapoznania się z zasadami kwalifikacji pracowników WSI-E  na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne w ramach Programu Erasmus+