Polityka programu Erasmus+

Celem Wyższej Szkoły Inżynieryjno- Ekonomicznej jest kształcenie studentów na jak najwyższym poziomie również w gronie studentów z zagranicy. Dodatkowo Uczelnia ma za zadane przygotować studentów do przyszłej kariery zawodowej, w tym, w dużych międzynarodowych korporacjach.

Absolwenci, którzy podczas studiów uczestniczyli w wymianach studenckich lub wyjeżdżali na praktyki zagraniczne są bardziej pożądani przez pracodawców oraz traktowani jako osoby odważne i potrafiące radzić sobie ze stresem oraz dostosowywać się do środowiska, w którym przebywają.

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie jest otwarta na współpracę zagraniczną z każdym krajem niezależnie od tego, gdzie się on znajduje.

Na życzenia studentów Uczelnia gotowa jest nawiązać współpracę z każdą uczelnią uczestniczącą w programie Erasmus+. Największym wymaganiem jest tu kompatybilność programów.

 

Główne cele Uczelni:

  • podjęcie współpracy z kolejnymi europejskimi krajami;
  • podniesienie jakości kształcenia poprzez poszerzanie doświadczenia w innych krajach;
  • podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego;
  • poszerzenie polityki antydyskryminacyjnej poprzez kształcenie się w gronie studentów międzynarodowych;
  • wykorzystanie zdobytych osiągnięć uczestników dla dalszej promocji mobilności;
  • pomoc pracownikom dydaktycznym w nabyciu cennego doświadczenia międzynarodowego.