Stawki dofinansowania

Wyjazdy na studia/praktyki – stawki w r. a. 2017/2018

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro na wyjazd typu SMS Miesięczna stawka stypendium w euro na wyjazd typu SMP
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  

​500€

 

600€

Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

450€

 

 

550€

Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry  

​350€

 

 

450€

Wyjazdy pracowników uczelni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach przekraczających 14 dni*
Grupa 1. –Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania  

​130€

 

91€

Grupa 2. – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

 

 

​110€

 

 

77€

Grupa 3. – Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

 

 

​100€

 

 

70€

Grupa 4. – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

 

 

80€

 

56€

* W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszym dniu pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14. dni.

Kwotę ryczałtu na dojazd przyznaje się według następującej zasady:

Odległość Kwota

od 10 do 99 km: 20 € na uczestnika

od 100 do 499 km: 180 € na uczestnika

od 500 do 1 999 km: 275 € na uczestnika od 2 000 do 2 999 km: 360 € na uczestnika

od 3 000 do 3 999 km: 530 € na uczestnika

od 4 000 do 7 999 km: 820 € na uczestnika

8 000 km lub więcej: 1300 € na uczestnika