Procedura aplikacyjna

Każdy nauczyciel akademicki aplikujący o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej zobowiązany jest do dostarczenia do p. Iryny Ianenko, ul. Miłocińska 46, 35-232 Rzeszów, pok.8 (biblioteka, 178660430 (wew.24), erasmus@wsie.edu.pl następujących dokumentów:

Staff Mobility Agreement for Teaching (Indywidualny program nauczania) wstępnie zaakceptowany przez uczelnię partnerską (!). Aby uzyskać akceptację „Staff mobility agreement for teaching” należy skontaktować się z osobą reprezentującą uczelnię partnerską. Dane kontaktowe do uczelni goszczących znajdziecie Państwo  tutaj http://wsie.edu.pl/en/partner-universities/

Formularz Zgłoszeniowy STA

Dodatkowe dokumenty/certyfikaty, dzięki którym można uzyskać dodatkowe punkty to:

 1. lista publikacji obcojęzycznych,
 2. zaświadczenie o przeprowadzeniu warsztatów lub szkoleń w języku obcym,
 3. certyfikaty językowe

Termin składania dokumentów aplikacyjnych na wyjazdy dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018 do uzgodnienia z Uczelnianym Koordynatorem programu Erasmus+

Kryteria oceny kandydatów

 • ocena „Staff mobility agreement for teaching” – możliwość uzyskania 1 pkt. za każdy z elementów:
  1. poprawnie wypełniony formularz,
  2. treść programu nauczania/tematyka,
  3. wstępna akceptacja uczelni goszczącej (warunek konieczny!);
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z WSI-E (2 pkt.);
 • prowadzenie zajęć, warsztatów lub szkoleń w języku obcym – na podstawie zaświadczenia (2 pkt./każde);
 • publikacje obcojęzyczne (2 pkt./każda publikacja) – osobna lista publikacji obcojęzycznych;
 • certyfikaty językowe (2 pkt./każdy certyfikat).

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa malejąca. Zakwalifikowane zostają osoby, które uzyskały najwięcej punktów podczas rekrutacji (ilość miejsc jest uzależniona od przyznanego dofinansowania chyba że uczestnik zainteresowany wyjazdem ze stypendium zerowym). W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na wyjazd zakwalifikowana zostaje osoba znajdująca się niżej w rankingu.

Lista krajów_partnerskich